The Dark Realm

Best Books, The Dark Realm By The Dark Realm

Candy Story

Best Books, Candy Story By Candy Story

Fire Thief

Best Books, Fire Thief By Fire Thief

The Album Amicorum and the London of Shakespeare...

Best Books, The Album Amicorum and the London of Shakespeare... By The Album Amicorum and the London of Shakespeare...

The Real Truth About Social Media

Best Books, The Real Truth About Social Media By The Real Truth About Social Media

The Self-Made Myth: And the Truth about How Govern...

Best Books, The Self-Made Myth: And the Truth about How Govern... By The Self-Made Myth: And the Truth about How Govern...

Tabu Can Çekişiyor - İslamda Toplum ve Laiklik

Turan Dursun February 16, 2018

Bana en ok engel olan ayd nlard r O ok geri, ezer keser dedikleri, rkt kleri halkla benim aramdan ekilseler Bilimle iman kar t r yorlar, ikisinin de rz na ge iyorlar Din olmay nca insanlar d nebilecek, neden birileri do arken sefalete, birileri de servete miras oluyorlar Dinin z nden gelen bir mizah var yle eyler ki, st rt legelmi rt leri kald r n Bana en ok engel olan ayd nlard r O ok geri, ezer keser dedikleri, rkt kleri halkla benim aramdan ekilseler Bilimle iman kar t r yorlar, ikisinin de rz na ge iyorlar Din olmay nca insanlar d nebilecek, neden birileri do arken sefalete, birileri de servete miras oluyorlar Dinin z nden gelen bir mizah var yle eyler ki, st rt legelmi rt leri kald r nca bug n n insan na g l n geliyor Siz karanl a kla gitmezsenkiz, o karanl k yay ld k a yay l r bir k s m engeller kar, k kaynaklar yla halk aras na girer lkemizde yle ya da b yle bir laiklik gelene i vard r Maya tutar En mutlu ve co kulu oldu um bir d nem Hayat ok seven bir insan m Ancak hi bir zaman kendi ya am m ne karacak kadar bencil olmad m.


 • Title: Tabu Can Çekişiyor - İslamda Toplum ve Laiklik
 • Author: Turan Dursun
 • ISBN: null
 • Page: 354
 • Format: Paperback
  • Free Download [Thriller Book] Ú Tabu Can Çekişiyor - İslamda Toplum ve Laiklik - by Turan Dursun ↠
   354 Turan Dursun
  • thumbnail Title: Free Download [Thriller Book] Ú Tabu Can Çekişiyor - İslamda Toplum ve Laiklik - by Turan Dursun ↠
   Posted by:Turan Dursun
   Published :2018-02-16T17:25:17+00:00