C'era una volta

Best Books, C'era una volta By C'era una volta

The Bourne Legacy

Best Books, The Bourne Legacy By The Bourne Legacy

I predatori blu

Best Books, I predatori blu By I predatori blu

فيتروفيوس، الكتب العشرة في ...

Best Books, فيتروفيوس، الكتب العشرة في ... By فيتروفيوس، الكتب العشرة في ...

Inconvenient Love

Best Books, Inconvenient Love By Inconvenient Love

أحاديث مع والدي أدونيس

Best Books, أحاديث مع والدي أدونيس By أحاديث مع والدي أدونيس

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

Franz Babinger İlhami Yazgan January 12, 2019

Bu al man n ana hedeflerinden biri, eyh Bedreddin in liderli inde ba layan ba kald r n n tarihsel dokular n sunmak olacak Ba kald r n n psikolojik boyutlar aktar l rken, ba lang nedenleri irdelenecek Hareketin k noktas ve sonras tan mlanacak Ba kald r y kimlerin destekledi i, kimin ve neden kar durdu u ara t r lacak Anadolu da var olan i ve B t n ak Bu al man n ana hedeflerinden biri, eyh Bedreddin in liderli inde ba layan ba kald r n n tarihsel dokular n sunmak olacak Ba kald r n n psikolojik boyutlar aktar l rken, ba lang nedenleri irdelenecek Hareketin k noktas ve sonras tan mlanacak Ba kald r y kimlerin destekledi i, kimin ve neden kar durdu u ara t r lacak Anadolu da var olan i ve B t n ak mlar n ayaklanma kapsam nda oynad klar roller irdelenecek T m bu verilerden yola karak K z lba Safevi Devleti nin nc l nde ba lay p kendi s n rlar n a an retinin geni kitleler taraf ndan neden ve nas l kabul g rd sorgulanacak ah smail liderli inde ba layan ve k sa s rede geni leyip t m b lgeyi kapsayan K z lba Safevi Devleti nin ba ar s nda ah smail ile eyh Bedreddin in rolleri irdelenecek H zl bir ekilde g lenen K z lba Safevi Devleti nde dervi lerin oynad klar rollerin yan s ra eyh Bedreddin le olan ba lar hakk nda bilgiler aktar lacak ri Dede Sultan ri nid s ile Yeti Rabbimiz sa Yeti sesleni i aras ndaki benzerlik ve psikolojik ba lant sorgulanacak Kutsanm oldu una inan lan Dede Sultan n n Efes te arm ha gerili i s ras nda d n vermez duru u ve yeniden dirili e olan inanc n d a vurumu anlat lacak.


 • Title: Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin
 • Author: Franz Babinger İlhami Yazgan
 • ISBN: 9786058455955
 • Page: 229
 • Format: Paperback
  • [PDF] Download ☆ Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin | by ´ Franz Babinger İlhami Yazgan
   229 Franz Babinger İlhami Yazgan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin | by ´ Franz Babinger İlhami Yazgan
   Posted by:Franz Babinger İlhami Yazgan
   Published :2019-01-12T02:46:10+00:00