Butterflies of Southwest Florida: A Guide to Commo...

Best Books, Butterflies of Southwest Florida: A Guide to Commo... By Butterflies of Southwest Florida: A Guide to Commo...

Butterflies of Southeast Florida: A Guide to Commo...

Best Books, Butterflies of Southeast Florida: A Guide to Commo... By Butterflies of Southeast Florida: A Guide to Commo...

Don't Be a Menace on Sundays!: The Children's Anti...

Best Books, Don't Be a Menace on Sundays!: The Children's Anti... By Don't Be a Menace on Sundays!: The Children's Anti...

Black Water: Lake of Secrets

Best Books, Black Water: Lake of Secrets By Black Water: Lake of Secrets

Pavlovsk : The Life of a Russian Palace

Best Books, Pavlovsk : The Life of a Russian Palace By Pavlovsk : The Life of a Russian Palace

The Crystal Spheres

Best Books, The Crystal Spheres By The Crystal Spheres

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

Franz Babinger İlhami Yazgan March 04, 2018

Bu al man n ana hedeflerinden biri, eyh Bedreddin in liderli inde ba layan ba kald r n n tarihsel dokular n sunmak olacak Ba kald r n n psikolojik boyutlar aktar l rken, ba lang nedenleri irdelenecek Hareketin k noktas ve sonras tan mlanacak Ba kald r y kimlerin destekledi i, kimin ve neden kar durdu u ara t r lacak Anadolu da var olan i ve B t n ak Bu al man n ana hedeflerinden biri, eyh Bedreddin in liderli inde ba layan ba kald r n n tarihsel dokular n sunmak olacak Ba kald r n n psikolojik boyutlar aktar l rken, ba lang nedenleri irdelenecek Hareketin k noktas ve sonras tan mlanacak Ba kald r y kimlerin destekledi i, kimin ve neden kar durdu u ara t r lacak Anadolu da var olan i ve B t n ak mlar n ayaklanma kapsam nda oynad klar roller irdelenecek T m bu verilerden yola karak K z lba Safevi Devleti nin nc l nde ba lay p kendi s n rlar n a an retinin geni kitleler taraf ndan neden ve nas l kabul g rd sorgulanacak ah smail liderli inde ba layan ve k sa s rede geni leyip t m b lgeyi kapsayan K z lba Safevi Devleti nin ba ar s nda ah smail ile eyh Bedreddin in rolleri irdelenecek H zl bir ekilde g lenen K z lba Safevi Devleti nde dervi lerin oynad klar rollerin yan s ra eyh Bedreddin le olan ba lar hakk nda bilgiler aktar lacak ri Dede Sultan ri nid s ile Yeti Rabbimiz sa Yeti sesleni i aras ndaki benzerlik ve psikolojik ba lant sorgulanacak Kutsanm oldu una inan lan Dede Sultan n n Efes te arm ha gerili i s ras nda d n vermez duru u ve yeniden dirili e olan inanc n d a vurumu anlat lacak.


 • Title: Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin
 • Author: Franz Babinger İlhami Yazgan
 • ISBN: 9786058455955
 • Page: 397
 • Format: Paperback
  • Free Read [Poetry Book] ☆ Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin - by Franz Babinger İlhami Yazgan ✓
   397 Franz Babinger İlhami Yazgan
  • thumbnail Title: Free Read [Poetry Book] ☆ Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin - by Franz Babinger İlhami Yazgan ✓
   Posted by:Franz Babinger İlhami Yazgan
   Published :2018-03-04T21:18:52+00:00